logo revizie priemyselnych bran HLAVNÁ STRÁNKA
Firma BELZA SERVIS sa už od roku 1997 na základe platného certifikátu a v súlade s toho času platnou Vyhláškou 508/2009 Z.z. svojimi pravidelnými revíziami, servisom, údržbou a poradenskou činnosťou na území Slovenska podieľa na bezpečnej a bezporuchovej prevádzke zvislých posuvných brán, ovládaných elektrickým pohonom a manuálne.Konkrétne sa jedná o brány:

- sekcionálne
- lamelové rolovacie
- rýchlobrány rolovacie a skladacie
- s bránami úzko súvisiace vyrovnávacie hydraulické mostíky
banner Copyright © 2011 - 2015 Belza Servis